رزومه استاد:

کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات گرایش سیستم

هم بنیانگذار در خانه هوشمند همای

مدیر عامل شرکت رسا رایان سامانه

مدیریت آکادمی رسا

سابقه ۷ سال تدریس در زمینه برنامه نویسی

۱۱ سال سابقه برنامه نویسی

۶ سال سابقه فعالیت در زمینه برنامه نویسی هوش مصنوعی