استاد آزاده حیدری رتبه 17 کنکور سراسری هستند. از جمله درخشش های کارنامه استاد حیدری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مربی و مدرس مهارت های فردی، یادگیری، تمرکز و تندخوانی در دانشگاه ها
  • دارای مدرک بین المللی CMT مستری مدرسان کاریزما از اتریش
  • دارای مدرک بین المللی TBP مستری پیشگامان کاریزما
  • مدرس دوره رفتارشناسی با متد جهانی DISC