امروزه برای مدیران، ارتباط خوب، نقش حیاتی در موفقیت آنان در محل کار و زندگی شخصی بازی می‌کند. رهبرانی که می‌دانند چگونه با اطرافیان خود به طور موثر ارتباط برقرار کنند؛ بهره‌ وری بهتر و روابط پیشرفته‌تری در هر جنبه‌ای از زندگی خود دارند.

ارتباط موثر، شامل دانستن چگونه گوش دادن با دقت است. این یک توانایی برای ارائه‌ی همدلی، هم اندیشی و بازخورد مفید بر اساس شنیده هایتان است. هم‌چنین رفتار دوستانه، با اعتماد به نفس و ارتباط غیرکلامی با کیفیت نیز به شما کمک می‌کند، به عنوان مدیر، روابط خوبی با اعضای تیم خود برقرار کنید.

بهتر است برخی مزایای ارتباط موثر که برای پرورش این مهارت زمان اختصاص می‌دهید، در داخل و خارج دفتر خود ببینیم.

1. ایجاد اعتماد

ارتباط موثر، اعتماد به دیگران را تقویت می‌کند. توانایی شما در گوش دادن با دقت و پذیرفتن دیدگاه های مختلف به دیگران کمک می‌کند که به شما اعتماد کنند تا برای افراد گروه تصمیم بگیرید. همان‌طور که به عنوان یک الگو خدمت می‌کنید، این اعتماد به گروه شما، گسترش خواهد یافت و آن‌ها احساس خواهند کرد که می‌توانند به هم گروهی های خود اعتماد کنند تا وظایف و مسئولیت های خود را انجام دهند.
 
ایجاد اعتماد
ایجاد اعتماد

 

2. پیشگیری از یا حل مشکلات

امکان ارتباط موثر، نقش بزرگی در حل تعارضات و پیشگیری از مشکلات دارد. نکته کلیدی، آرام بودن و اطمینان دادن به همه است؛ اینکه حرفشان شنیده می‌شود و راه حلی پیدا می‌شود که برای همه مناسب باشد.

3. ایجاد شفافیت و راهنمایی

با مهارت‌های ارتباطی موثر، شما قادر به تحول انتظارات و اهداف تیم خود خواهید بود. این، شامل یافتن راه حل های سازنده به هنگام عدم پیشرفت در کاری و تأمین بازخوردهای موثر برای بازگرداندن افراد به مسیر درست است. آن‌ها وظایف و مسئولیت های مشخص خود و هم تیمی های خود را درک خواهند کرد که به از بین بردن سردرگمی و تعارضات کمک می‌کند.

4. ایجاد روابط بهتر

ارتباط بهتر، روابط را نیز بهبود می‌بخشد. هم از جنبه کاری و هم از جنبه زندگی شخصی با دوستان و اعضای خانواده. گوش دادن با دقت و ارائه بازخوردهای مناسب، باعث می‌شود مردم احساس کنند که شنیده شده و درک شده اند. این در مقابل باعث بهتر شدن احترام متقابل می‌شود.

5. تعامل را افزایش می‌دهد

وقتی افراد در کار خود و درک اینکه چه کاری باید انجام دهند مطمئن هستند، در کل تعامل بیشتری با کار خود پیدا می‌کنند. طبق مطالعات اخیر در مورد روانشناسی تعاملی کارمندان، فقط 15% کارمندان بالغ با کارفرمایان خود تعامل دارند. با اولویت دهی به ارتباط موثر، می‌توانید تعاملات را افزایش دهید و از این جهت، رضایت را در بین اعضا گروه تقویت کنید.

6. بهره وری را بهبود می‌دهد

هنگامی که اعضای گروه نقش خود و نقش دیگران و انتظارات شما را درک می‌کنند، بیشتر می‌توانند بر روی کار خود تمرکز کنند و مسائل محیط کاری کمتر توجه‌شان را جلب می‌کند. با برقراری ارتباط موثر، تعارضات به سرعت حل می‌شود. کارمندان بهتر می‌توانند حجم کار خود را کنترل کنند و عوامل حواس پرتی، به حداقل می‌رسد. این مزایا به بهره وری بیشتر شما و تیم‌تان کمک می‌کند.
 
برقراری ارتباط موثر
برقراری ارتباط موثر

 

7. ساختار گروه را ارتقا می‌دهد

با برقراری ارتباط موثر، اعضا گروه بهتر می‌توانند به هم اتکا کنند. با این کار، اعضا گروه شما احساس نمی‌کنند که کل بار گروه را باید بر دوش خود بکشند. این تقسیم کار باعث ایجاد احساسات و روابط مثبت بین اعضای تیم می‌شود که منجر به بهبود روحیه و تجارب کاری هم خواهد شد. مهارت های ارتباطی خوب، می‌تواند نقش مهمی در پرورش تجارب مثبت کاری برای کل گروه شما داشته باشد. هرچه بیشتر احساس کنند که توسط شما شنیده و درک می‌شوند، باعث بهبودی محیط کار شما می‌شود.