یکی از بزرگترین رازهای زندگی قانون جذب است. تعداد کمی از افراد می دانند که این قانون چقدر در زندگی روزمره آنها قدرتمند است.

هر ثانیه از وجودمان، عمدا یا ناآگاهانه، همانند آهنرباهای انسانی عمل می کنیم، افکار و احساسات خود را بیرون می ریزیم و مقدار بیشتری از آنچه را که بیرون داده ایم به سمت خود جذب می کنیم.

قانون جذب چیست؟

متأسفانه، بسیاری از ما هنوز پتانسیلی که در درونمان وجود دارد را نمی شناسیم، در نتیجه هیچ کنترلی بر عواطف و احساسات خود نخواهید داشت. این باعث می شود که افکار منفی داشته باشید و اتفاقات منفی بیشتری را به زندگی خود جذب کنید.

با این حال، یادگیری این قانون در زندگیتان باعث بهتر شدن حالتان می شود!

وقتی این قانون را درک کردید، این دیگربرای شما یک راز نیست.

همچنین می آموزید که چگونه این موارد را در زندگی روزمره خود اعمال کنید، پس کنترل کاملی بر آینده خود خواهید داشت.

همانطور که قبلاً گفته شد قانون جذب و ارزش های آن در طول تاریخ دیده شده است.

شاعران مشهور، نقاشان، دانشمندان و فیلسوفان بزرگی، مانند شکسپیر، بلیک، امرسون، نیوتن و بتهوون، همگی این پیام را از طریق آثار متعدد خود منتقل کرده‌اند و قانون جذب را به عنوان یکی از بزرگترین قدرت‌های زمین نشان داده اند.

گوینده : بهاره عالی پور