با ایمان داشتن به هخود میتوانید موفقیتهای بسیاری را کسب کنید. میزان موفقیتی که در زندگی به دست می آورید مستقیماً با سیستم اعتقادی شما مرتبط است. من در اینجا در مورد دین یا فلسفه صحبت نمی کنم. منظور من اعتقاد شما به توانایی هایتان برای موفقیت است. اعتقاد به خود مستلزم اعتماد به توانایی های خود است. باید باور داشته باشید که اگر ذهن خود را به  تواناییهایتان معطوف کنید، می توانید به اهداف خود برسید. زمانی که به خود ایمان داشته باشید، می توانید بر شک و تردید خود غلبه کنید و اعتماد به نفس لازم برای اقدام و انجام کارها را داشته باشید. وقتی در ترس ها، تردیدها و رفتارهای ویرانگر خود غرق می شوید، موفقیت دست نیافتنی به نظر می رسد. شما می توانید تمام دانش، آموزش و تجهیزات موجود در جهان را داشته باشید، اما این به شما کمکی نمی کند تا زندگی خود را تغییر دهید. 5 گام برای باور مطمئن به خود؛
  1. روی نقاط قوت خود تمرکز کنید (نه نقاط ضعف)
  2. کنترل تمرینات خود را به دست بگیرید.
  3. خودتان را همانطور که هستید بپذیرید.
  4. به خود ایمان داشته باشید و بدانید که موفق خواهید شد.
  5. برای فرار از ترسها، منطقه امن ذهنی و راه های خروج از آن را بهتر بشناسید.
معجزه زمانی اتفاق می افتد که شما باور داشته باشید چنین چیزی امکان پذیر است. تلاش سخت، آزمایش و ثبات لازم برای اصلاح زندگی شما منوط به باور شما به پتانسیل تغییر است. هنرمندان راک علیرغم مشکلاتی که در مقابل آنها وجود داشت، با قاطعیت هر شب به روی صحنه می رفتند، زیرا آنها به پتانسیل خود اعتقاد داشتند. این همان چیزی است که نویسندگان مشهور را برانگیخت تا علیرغم چندین بار رد شدن آثارشان، به نوشتن ادامه دهند. این چیزی است که ورزشکاران نخبه را برانگیخت تا علیرغم درد، آسیب و شکست، به تمرین ادامه دهند تا به موفقیت برسند. اکنون که ابزارهایی در اختیار دارید به خودتان ایمان بیاورید. اگر به طور مداوم از این دستورالعمل ها پیروی کنید، اتفاقات باورنکردنی در زندگی شما رخ می دهد.

گوینده : بهاره عالی پور